pondelok, 18.11.2019 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Skúšobný prístup do databázy MLA

logoEhost
Skúšobný prístup do databázy MLA International Bibliography s fulltextom môžete využiť v ŠVK v Košiciach do 1.11.2019. Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výuku moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied.

MLA International Bibliography with Full Text
MLA Directory of Periodicals

Stredisko VTI

Virtuálne 3D galérie (flash swf):

Informácie:

 • Zabezpečuje pre podnikateľské subjekty, vedu, priemysel a inovácie:
  • vedecké a technické informácie, patentové informácie a technické normy
  • externé informačné zdroje pre priemysel a služby, vedu, výskum, inovácie a vzdelávanie (od januára 2009)
  • fulltextové databázy vedeckých a odborných časopisov a kníh z celého sveta podľa odborov (od januára 2009)
  • operatívne poskytovanie informačných služieb formou poskytovania dokumentov podľa odborného používateľského profilu podnikateľov a iných subjektov
  • vedecké, technické, patentové, faktografické, štatistické, obchodné a iné informácie pre priemyselné parky a inkubátory, živnostenské spoločenstvá v rámci podpory podnikania a zvyšovania podnikateľských kompetencií subjektov
 • Sprístupňuje širokej čitateľskej verejnosti :
  • technické dokumenty :
   • normalizačnú literatúru - Vestníky ÚNMaS, Katalóg STN, normy : STN, STN ISO, STN EN, STN DIN a i.
   • patentovú literatúru - Vestníky ÚPV, patentové spisy československé, slovenské, európske č.0-450 000 na papierovom nosiči
   • firemnú literatúru ( katalógy, prospekty, adresáre slov. a zahr. firiem)
  • audiovizuálne dokumenty :
   • audiokazety ( jazykové, dejiny, hudobné )
   • videokazety ( reálie, osobnosti, technika a ekológia, jazykové )
   • kompaktné disky ( vážna a populárna hudba, hudba národov )
   • gramoplatne (vážna a populárna hudba, poézia, rozprávky a pod.)
 • v študovni sú používateľom k dispozícii technické zariadenia na prehrávanie uvedených médií
 • absenčné výpožičky (mimo knižnice) : firemná literatúra
 • prezenčné výpožičky (v študovni) : ostatné dokumenty

Adresár firiemAdresár firiem prispievajúcich do fondov firemnej literatúry ŠVK v Košiciach v rokoch 1998-2004

Od roku 2005 je možné vyhľadávanie firmy podľa výrobcu, príp. obchodného zástupcu v on-line katalógu firemnej literatúry.

Otváracie hodiny (júl, august zmenené)

Pondelok 9:00  - 15:00
Utorok 9:00  - 16:00
Streda 10:00  - 18:00
Štvrtok 9:00  - 16:00
Piatok 9:00  - 15:00

Adresa:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Oddelenie špeciálnych fondov
Pribinova 1
042 30 KOŠICE