štvrtok, 21.02.2019 Dnes: Eleonóra Zajtra: Etela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Priebežná správa o postupe prác 1. časť

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Kód ITMS: 22170120015

Prijímateľ/Objednávateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štátna vedecká knižnica Košice

Zhotoviteľ: DÚHA, a.s. Prešov, TuCon, a.s. Žilina, ERPOS, s.r.o. Žilina

Odovzdanie staveniska: 23.8.2012

Zahájenie prác: 3.9.2012

Stručný prehľad stavu stavebných prác na objektoch: SO 01 Architektúra s profesiami Stavebné práce v mesiaci august neboli realizované

Komentár: V 35.týždni ŠVK zabezpečila vypratanie rekonštruovanej časti budovy a zabezpečila prístup ku stavenisku pre zhotoviteľa cez priľahlé parcely č.146/3 a 145/2, ktoré nie sú vo vlastníctve ŠVK Košice. Stavebné práce sú v miernom omeškaní, je predpoklad, že toto omeškanie bude odstránené po nasadení dodatočných kapacít na stavbu.

Percentuálny odhad doteraz vynaložených oprávnených výdavkov zo schváleného NFP: 0 %

Fotogaléria