utorok, 11.05.2021 Dnes: Blažena Zajtra: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923

FICERI, Ondrej (ed.). Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Spišská Nová Ves: Múzeum Spiša, 2019. 172 s. ISBN 978-80-85328-71-4.

Vydaniu kolektívnej monografie Obce za prevratu s podtitulom Mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 – 1923 predchádzala rovnomenná vedecká konferencia, ktorá prebiehala v troch sekciách (Košice 14.11. 2018; Spišská Nová Ves 15. 11. 2018 a Stropkov 16. 11. 2018) a ktorej organizátormi boli Centrum spoločenských a psychologických vied – Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Centrum pre religionistiku a historické štúdiá v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Krajské múzeum v Prešove. Cena: 7 €

Príloha Obce za prevratu

Obsah