nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Poskytovanie priestorov

Poskytovanie priestorov (jednorázovo, nie dlhodobý prenájom) malým a stredným podnikateľom, vzdelávacím, kultúrnym inštitúciám, záujmovým združeniam v dňoch pondelok až piatok:

  1. počas otváracích hodín budovy na Pribinovej ulici,
  2. výnimočne, so súhlasom riaditeľa aj mimo otváracích hodín.

Školiace centrum

Školiace centrum

  • Školiace centrum s kapacitou 10 účastníckych PC + 1 lektorský PC
  • počítače sú pripojené v sieti (rýchlosť 100 Mb/s )
  • možnosť využívania dátového projektora
  • multifunkčné zariadenie (tlač, kopírovanie, scanovanie)

lokalizácia: Objekt Pribinova 1, prízemie (3D panoráma)
kapacita: 11PC
príslušenstvo: možnosť použitia projektora, multifunkčného zariadenia

 

Po-Pi: 8:00-16:00
St: 8:00-17:30
mimo uvedený čas nad 10 hod. nad 20hod. nad 30 hod.
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%

Kultúrno-vzdelávacie centrum

Kultúrno-vzdelávacie centrum

  • Určené na komorné podujatia, prezentácie firiem, besedy, semináre, workshopy, výstavy a pod.
  • Kapacita: prízemie 60 – 70 miest, cca 114 m 2
  • Sklenená galéria (3D panoráma): cca 35 m2
  • K dispozícii: dátový projektor, notebook, prehrávač CD, DVD, videokaziet

lokalizácia: Objekt Pribinova 1-dvor (3D panoráma)
kapacita: 60 - 70 osôb
príslušenstvo: Stoličky, taburetky, výkladné skrinky, stoly

 

Po-Pi: 8:00-16:00
St: 8:00-17:30
mimo uvedený čas nad 10 hod. nad 20hod. nad 30 hod.
10 €/hod 15 €/hod -10% -20% -25%

3D panorámy

Kontakty:

Objednávanie priestorov: Ing. Viera Nagyová, Mgr. Dana Jeszenicsová

Fakturácia: Ing. Jana Biathová

Technické zabezpečenie IT: Ing. Ján Krištof