piatok, 22.10.2021 Dnes: Sergej Zajtra: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vážení návštevníci!

Od 18. októbra 2021 do polovice decembra 2021 musíme obmedziť služby našich študovní na 1. NP v budove na Hlavnej 10.

Dôvodom je výmena okien a stavebné práce súvisiace s odstraňovaním havarijných stavov. Veríme, že ospravedlníte tento dočasný diskomfort, počas ktorého Vám ponúkame k štúdiu náhradné priestory.

Spýtajte sa našich konzultantov, ktorí Vám poradia. Ďakujeme za pochopenie.

Prevádzkové hodiny pracovísk Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Otváracie hodiny od 1. júna 2021

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS, reprografické služby

Hlavná 10, prízemie

8:00–18:00

8:00–18:00

8:00 –18:00

8:00–18:00

8:00–18:00

Študovňa kníh

Hlavná 10, 1. posch.

8:00–18:00

8:00–18:00

8:00 –18:00

8:00–18:00

8:00–18:00

Študovňa periodík

Hlavná 10

1. posch.

8:00–18:00

8:00–18:00

8:00 –18:00

8:00–18:00

8:00–18:00

Americké centrum

Hlavná 10

1. posch.

8:00–15:00

12:00–18:00

12:00–18:00

8:00–15:00

8:00–15:00

Nemecká knižnica

Goetheho inštitútu

Pribinova 1

9:00–16:00

9:00–16:00

12:00–18:00

9:00–16:00

zatvorené

Študovňa noriem a patentov

Pribinova 1

zatvorené

9:00–16:00

12:00–18:00

zatvorené

zatvorené

Študovňa historických fondova regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 16:00

9:00– 16:00

12:00–18:00

9:00 – 16:00

zatvorené