sobota, 08.05.2021 Dnes: Ingrida, *Deň víťazstva nad fašizmom Zajtra: Roland

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach

CSÁJIOVÁ, Alžbeta et al. (eds.). Bibliografia periodík vydaných do roku 1918 v historickom fonde bývalej Právnickej akadémie v Košiciach. Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2019. 568 s. ISBN 978-80-85328-72-1.

Bibliografia sprístupňuje periodiká vydané mimo územia súčasného Slovenska, ktoré sa nachádzajú v historickom fonde knižnice. Obsahuje 1289 titulov zachovaných pravých i nepravých periodík do roku 1918 z rôznych odborov a krajín, v prevažnej miere v maďarskom a nemeckom jazyku. Katalóg prináša informácie o ďalšej časti rozsiahleho a rôznorodého historického knižničného fondu bývalej Právnickej akadémie v Košiciach. Cena: 11 €

Príloha Bibliografia periodík vydaných do roku 1918

Obsah