Rómske umenie

Štátna vedecká knižnica v Košiciach vydala novú publikáciu „Rómske umenie“, ktorá je už štvrtým výstupom z našej databázy ROMANO. Dielo vzniklo na základe dlhoročného priebežného bibliografického spracovávania – excerpcie primárnych dokumentov. Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií o rómskom umení v slovenskom, českom, rómskom a maďarskom jazyku. V knihe je použité tematické členenie podľa jednotlivých oblastí umenia. Má štyri kapitoly – hudba, divadlo-film, výtvarné umenie a umenie v remeslách. Bibliografia je k dispozícii v našom fonde a môžete si aj zakúpiť na sekretariáte, alebo na Oddelení doplňovania a spracovania fondov na Pribinovej 1. - cena 8,00 €.

Rómske umenie obal 1Rómske umenie obal 2