Atraktívne medzinárodné parlamentné štipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme

Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.

Bližšie informácie:

Tento štipendijný pobyt, ktorý sa uskutočňuje každý rok od 1.marca do 31.júla, je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách, chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca). Využite šancu a pozrite si našich terajších slovenských štipendistov v nasadení v Berlíne: https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftPressburg/posts/2106784226224872

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 30.júna 2018. Vyplnený formulár ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní – viď www.bundestag.de/ips ) sa zasiela výlučne elektronicky – podľa možnosti v jednom dokumente pdf - na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené ako obvykle na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu www.bundestag.de/ips ako aj v priloženom letáčiku. Prosíme záujemkyne a záujemcov, aby si dôkladne preštudovali pokyny. Tu je možné si stiahnuť aj prihlášku.