Multiodborová databáza Infotrac

ŠVK v Košiciach sprístupnila pre čitateľov multiodborovú databázu Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov a pre čitateľov je prístupná v rámci ŠVK v Košiciach.

Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz: 

  • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.