Náboženstvá pod lupou

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o. Vás pozývajú na podujatie 2. ročníka prednáškového cyklu NÁBOŽENSTVÁ POD LUPOU. Doc. Attila Kovács, PhD. (FF, Univerzita Komenského, Bratislava): "Jeruzalem v islamskej tradícii" dňa 28.2.2018 (v stredu) o 16.30 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra na Pribinovej ulici. Prednáška si kladie za cieľ ukázať muslimskú tvár mesta začínajúc Koránom a Muhammadovou zázračnou nočnou cestou, cez rané islamské obdobie a križiacku dobu až po súčasnosť. Zvláštny dôraz sa pritom bude klásť na niektoré muslimské pamiatky ako Skalný dóm a mešita al-Aqsá a na pozíciu Jeruzalema v ideológii islamistických hnutí.

Bližšie informácie v pozvánke.