nedeľa, 17.02.2019 Dnes: Miloslava Zajtra: Jaromír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Kolorit slovenského ornamentu 2018

Štátna vedecká knižnica v Košiciach je aj v tomto roku spoluorganizátorom súťaže Kolorit slovenského ornamentu. Ide už o 8. ročník súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov, poslaním ktorej je podporiť záujem verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa, rozvíjať a zachovávať ľudovú ornamentiku. V prílohe nájdete propozície súťaže na rok 2018 aj prihlášky. Želáme Vám veľa zdaru pri tvorbe Vašich súťažných prác.

Príloha

Prihlášky