pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Vyšehradský patentový inštitút

Vyšehradský patentový inštitút (VPI) bol dňa 6. októbra 2015 vymenovaný zhromaždením Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu Svetovej organizácie duševného vlastníctva za orgán pre medzinárodnú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

Existencia VPI je významným krokom k zlepšeniu služieb pre záujemcov o medzinárodnú patentovú ochranu, keď im uľahčí prístup k systému medzinárodnej ochrany a následnému udeleniu patentu (alebo iného druhu ochrany na vynálezy a technické riešenia podľa národnej legislatívy príslušného členského štátu) vo viacerých krajinách.