Datasety

Datasety ŠVK v Košiciach

Dataset 1. - Prírastkový zoznam

Formát: csv

Kódovanie: UTF8

Štruktúra:  "Prírastkové čislo";"Signatúra";"Názov";"Autor"

Prírastkový zoznam 2018

Prírastkový zoznam 2017

Prírastkový zoznam 2016

Prírastkový zoznam 2015

Prírastkový zoznam 2014

Prírastkový zoznam 2013

Prírastkový zoznam 2012