nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Občasník

Štátna vedecká knižnica Košice vydáva občasník Košický knižničný kaleidoskop. Začali sme ho vydávať preto, že sme pociťovali nedostatočnú informovanosť o knižniciach všetkých typov sídliacich v regióne východného Slovenska. Cieľom občasníka je rezentovať knižnice v regióne a oboznámiť ich s novinkami i problémami príbuzných knižníc z iných krajov.

Košický knižničný kaleidoskop 2011 pdf súbor(pdf 1,6MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2009 pdf súbor(pdf 2,3MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2005 pdf súbor(pdf 0,6MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2004 pdf súbor(pdf 1,4MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2003 pdf súbor(pdf 1,2MB)

Knižnice Košického kraja 2002 pdf súbor(pdf 0,3MB)

Knižnice Košického kraja 2001 pdf súbor(pdf 0,3MB)

Knižnice Košického kraja 2000 pdf súbor(pdf 0,4MB)