pondelok, 18.11.2019 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Skúšobný prístup do databázy MLA

logoEhost
Skúšobný prístup do databázy MLA International Bibliography s fulltextom môžete využiť v ŠVK v Košiciach do 1.11.2019. Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výuku moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied.

MLA International Bibliography with Full Text
MLA Directory of Periodicals

Nemecká knižnica - partner Goetheho inštitútu

Goetheho inštitút spolupracuje so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach od roku 1992. Cieľom partnerskej spolupráce je udržiavanie živého záujmu o Nemecko a jeho kultúru, u mladých ľudí tento záujem prebúdzať. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa zásadne zmenili rámcové podmienky.

Vytvorili sa nové koncepcie sprístupňovania informácií, zaviedli sa moderné informačné a komunikačné technológie a knižnice zohrávajú aktívnu úlohu v znalostnej spoločnosti. Goetheho inštitút by preto chcel spolu so svojimi partnermi prispieť k tomu, aby sa v Strednej a Východnej Európe stále pokrýval pretrvávajúci vysoký dopyt po knihách a médiách v nemeckom jazyku. K tomu poskytuje Goetheho inštitút odborné poradenstvo a finančnú podporu.

Požičajte si jednoducho e-knihy, e-noviny či audioknihy! Prostredníctvom „Služby elektronických výpožičiek“ si môžete z domu na vymedzený čas vypožičať digitálne médiá ako e-knihy, e-audio alebo e-časopisy.