nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Halbmondwahrheiten

filmPozývame Vás na verejné premietanie filmov v nemeckom jazyku v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach na Pribinovej č. 1 dňa 17. apríla 2019 (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu HalbmondwahrheitenRegie: Bettina Blümner, 89 Min, 2012

Inhalt: Film o tureckých mužoch, ktorí sa pravidelne stretávajú v skupine otcov berlínskeho združenia "Aufbruch Neukölln". Niekedy takmer bezmocní a často plní rozporov hovoria o svojich konfliktoch. Film poukazuje na rodinné problémy v spoločnosti. Otvorenosť, s ktorou sa v prítomnosti nemeckej filmárky a jej kameramana diskutuje, umožňuje divákovi nový, diferencovaný vnútorný pohľad na inak ťažko prístupný mužský svet patriarchálnej spoločnosti. (Goethe Institut, v nemčine aj s titulkami)