pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Begegnungen – aus der Arbeit des Goethe Instituts

filmPozývame Vás na premietanie filmov zo série "Filmy o poslaní Goetheho inštitútu – január 2018" v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach, Pribinova č. 1 dňa 24. januára (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu Begegnungen - aus der Arbeit des Goethe InstitutsRegie:Maren Niemeyer, Farbe,

Inhalt:Das Material auf dieser DVD umfasst historische Filmbeiträge. Sie stellen die Kultur- und Spracharbeit des Goethe-Instituts in den verschiedenen Ländern und Epochen vor. (Goethe Institut, mit den deutschen Untertiteln)

Goetheho inštitút (GI) podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Inštitút pomáha budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporuje celosvetovú mobilitu. Prostredníctvom siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých knižníc ako aj skúšobných a jazykových centier je už viac ako šesťdesiat rokov pre mnohých ľudí prvým kontaktom s Nemeckom. Dlhoročná partnerská spolupráca s významnými inštitúciami a osobnosťami vo viac ako 90 krajinách sveta vytvára udržateľnú dôveru našej krajiny. GI je partnerom pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o Nemecko a jeho kultúru a pracujú nezávisle a bez straníckej príslušnosti.