Planet Goethe I.

filmPozývame Vás na premietanie filmov zo série "Filmy o poslaní Goetheho inštitútu – január 2018" v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach, Pribinova č. 1 dňa 10. januára (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu Planet Goethe I.Regie:Maren Niemeyer, Farbe, 60 Min., 2011

Inhalt:Im Sommer 2011 feierte das Goethe-Institut seinen 60. Geburtstag. Aus dem 1951 von sechs Deutschlehrern gegründeten Verein ist ein weltumspannendes Netzwerk geworden. 159 Institute in 98 Ländern, rund 3000 Mitarbeiter, tausende prominente Besucher, Millionen Sprachschüler und hunderttausende Kulturveranstaltungen. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein unendlicher Schatz von Geschichten aus der ganzen Welt. Aus armen und reichen Ländern, aus Ferienparadiesen und Krisengebieten, aus alten Diktaturen und jungen Demokratien, aus dem fernen Osten und dem mittleren Westen. (Goethe Institut, mit den deutschen Untertiteln)

Goetheho inštitút (GI) podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Inštitút pomáha budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporuje celosvetovú mobilitu. Prostredníctvom siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých knižníc ako aj skúšobných a jazykových centier je už viac ako šesťdesiat rokov pre mnohých ľudí prvým kontaktom s Nemeckom. Dlhoročná partnerská spolupráca s významnými inštitúciami a osobnosťami vo viac ako 90 krajinách sveta vytvára udržateľnú dôveru našej krajiny. GI je partnerom pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o Nemecko a jeho kultúru a pracujú nezávisle a bez straníckej príslušnosti.