streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Goethe!

filmPozývame Vás na premietanie filmov zo série "Filmy o poslaní Goetheho inštitútu – január 2018" v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach, Pribinova č. 1 dňa 3. januára (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu Goethe!Regie:Philip Stölzl, Farbe, 104 Min., 2010

Inhalt:1772: Der 23-jährige Jura-Student Johann Wolfgang Goethe fällt beim Rigorosum durch. Sein erboster Vater schickt ihn ans Reichskammergericht nach Wetzlar. Goethe, der von einer Karriere als Dichter träumt und gerade die Ablehnung seines Dramas „Götz von Berlichingen” hinnehmen mußte, verliebt sich in Charlotte Buff. Doch deren Vater hat sie schon einem anderen versprochen. Goethe reagiert auf sein Unglück mit der Niederschrift von „Die Leiden des jungen Werther”; der Roman macht ihn über Nacht zum neuen Star der deutschen Literatur. (Goethe Institut, mit den deutschen Untertiteln)

Goetheho inštitút (GI) podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestuje medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku. Kultúrne a vzdelávacie programy inštitútu podporujú interkultúrny dialóg a umožňujú kultúrnu spoluúčasť. Inštitút pomáha budovať občiansko-spoločenské štruktúry a podporuje celosvetovú mobilitu. Prostredníctvom siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých knižníc ako aj skúšobných a jazykových centier je už viac ako šesťdesiat rokov pre mnohých ľudí prvým kontaktom s Nemeckom. Dlhoročná partnerská spolupráca s významnými inštitúciami a osobnosťami vo viac ako 90 krajinách sveta vytvára udržateľnú dôveru našej krajiny. GI je partnerom pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o Nemecko a jeho kultúru a pracujú nezávisle a bez straníckej príslušnosti.