Štipendium pre prekladateľov z nemčiny

Goetheho inštitút v spolupráci s partnermi v Nemecku ponúka štipendiá v oblasti umeleckého prekladu. Uzávierka prihlášok dňa 28. februára 2018.

Bližšie informácie v prílohe.