pondelok, 18.11.2019 Dnes: Eugen Zajtra: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Skúšobný prístup do databázy MLA

logoEhost
Skúšobný prístup do databázy MLA International Bibliography s fulltextom môžete využiť v ŠVK v Košiciach do 1.11.2019. Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výuku moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied.

MLA International Bibliography with Full Text
MLA Directory of Periodicals

Experimentovanie po nemecky

Na základe našej dlhoročnej spolupráce s Goetheho inštitútom sme dňa 2. júna 2017 spolu s pani Beátou Menzlovou (Štátny pedagogický ústav Bratislava) pripravili informačný seminár pre učiteľov na základných školách o pedagogickom prístupe CLIL (Content and Languaged Integrated Learning), ktorý je založený na efektívnej výučbe cudzieho jazyka prostredníctvom experimentov. Základom metódy je, že žiaci pracujú časť hodiny v slovenčine a časť v cudzom jazyku, keď pedagóg vysvetľuje novú slovnú zásobu.

Experimentovanie po nemecky podporuje praktickú výučbu nemčiny. Pracovné listy, experimenty a cvičenia na slovnú zásobu sú rozdelené do 15 tém, ako napríklad magnetizmus, príroda alebo ľudské telo. Materiály sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre prvý stupeň základnej školy. Na seminári pani Menzlová priblížila učiteľom základy a postup implementácie projektu na slovenských základných školách. Pre učiteľov sú pripravené pomôcky vo forme pracovných listov, kartičiek a plagátov, ktoré na seminári predstavila a priblížila im prácu s nimi.

Projekt Experimentovanie po nemecky podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s Goetheho inštitútom v Bratislave. Projekt Experimentovanie po nemecky (https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/unt/kum/exp.html)