streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. mája 2014 uskutočnil už piaty ročník slávnostného odovzdávania nemeckých jazykových diplomov študentom gymnázií východného Slovenska.

Slávnostné odovzdávanie nemeckých jazykových diplomov

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. mája 2014 uskutočnil už piaty ročník slávnostného odovzdávania nemeckých jazykových diplomov konferencie ministrov kultúry študentom gymnázií východného Slovenska.

Vo svojom úvodnom príhovore poukázal veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen na vysokú angažovanosť Spolkovej republiky Nemecko v podpore výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Práve teraz, keď Slovensko oslávilo už desiate výročie vstupu do EÚ, si aj absolventi vďaka diplomu výrazne vylepšili svoje možnosti a perspektívy pre budúce štúdium, ale aj  dočasnú, či dlhodobú činnosť za hranicami SR v nemecky hovoriacich krajinách únie.

Pani Gudrun Telge, odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo, sa poďakovala prítomným riaditeľom škôl za ich dlhoročnú angažovanosť, ktorej cieľom je, aby nemčina mala na ich školách výnimočné postavenie. Zhodnotila výsledky skúšok počas obdobia viac ako desať rokov.

Za účasti nemeckých lektorov, pôsobiacich na gymnáziách, riaditeľov a pedagógov gymnázií v Košiciach, Prešove, Michalovciach a Humennom, odovzdal pán veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen študentom jazykové diplomy prvého a druhého stupňa. Tí najlepší boli za výborné výsledky v skúške odmenení aj knižným darom.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej, môže byť absolvent nemeckého jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej škole bez ďalších skúšok. Nemecký jazykový diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka.