streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov

Dňa 30. mája 2013 slávnostne odovzdal veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axel Hartmann tohtoročným absolventom gymnázií v Košiciach, Prešove, Michalovciach a Humennom jazykové diplomy „DSD“ (Deutsches Sprachdiplom), ktoré oprávňujú k štúdiu na vysokej škole v Nemecku bez prijímacích pohovorov.

Za účasti študentov, riaditeľov gymnázií, odbornej poradkyne Centrály pre zahraničné školstvo (ZfA), pani Gudrun Telge a nemeckých lektorov, za sprievodu hudby sláčikového dueta, prebehlo v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach príjemné kultúrne podujatie a približne 50 študentov prevzalo diplomy za úspešné absolvovanie skúšky z oblastí: porozumenie čítaného a hovoreného textu, písomná a ústna komunikácia.

Veľvyslanec sa poďakoval prítomným riaditeľom škôl za ich dlhoročnú angažovanosť, ktorej cieľom je, aby nemčina mala na ich školách výnimočné postavenie. Ohodnotil výborné výsledky študentov a každému absolventovi odovzdal osobne jazykové diplomy „DSD“. Predtým však vo svojom príhovore vyzdvihol význam ovládania cudzích jazykov v spoločnej Európe a pripomenul, že na východnom Slovensku je zastúpených veľa nemeckých a rakúskych firiem. Zároveň poukázal na úzku spoluprácu s Technickou univerzitou Košice, ktorej cieľom je výučba nemčiny ako ekonomického jazyka.

Veľvyslanec sa v závere rozlúčil so všetkými účastníkmi (v tomto roku opúšťa post mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v Slovenskej republike), poďakoval za výbornú spoluprácu a poprial všetkým „Alles Gute“.