Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 625
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: L.K. Permanent spol. s r.o.
IČO: 31 352 782
Adresa dodávateľa: Hattalova 12
  Bratislava
V Košiciach dňa: 7.12.2015
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých periodík na rok 2016
Celková suma s DPH                                                         50,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF