streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 600
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Český esperantský svaz
IČO: 443 034
Adresa dodávateľa: nám. Míru 61/1
  Svitavy
V Košiciach dňa: 25.11.2015
Popis objednaného plnenia: Starto - predplatné 2016
Celková suma s DPH                                                         15,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF