štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 609
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská zdravotnícka univerzita
IČO: 165 361
Adresa dodávateľa: Limbová 12
  Bratislava - Kramáre
V Košiciach dňa: 26.11.2015
Popis objednaného plnenia: Lekársky obzor - predplatné 2016
Celková suma s DPH                                                         25,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF