Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 603
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Liečreh Gúth
IČO: 36 675 661
Adresa dodávateľa: Ďurgalova 16
  Bratislava 37
V Košiciach dňa: 26.11.2015
Popis objednaného plnenia: Rehabilitácia
Celková suma s DPH                                                         15,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF