streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 608
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Sloivenská komora zubných lekárov
IČO: 17 639 646
Adresa dodávateľa: Fibichova 14
  Bratislava
V Košiciach dňa: 26.11.2015
Popis objednaného plnenia: Stomatológ - predplatné 2016
Celková suma s DPH                                                         25,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF