Faktúra nájom parkovacieho miesta za obdobie november 2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 50150976
Dodávateľ  
Obchodné meno: REA Slovakia a.s.
IČO: 36196959
Adresa dodávateľa: Južná trieda 125, 040 01 Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 2.11.2015
Dátum splatnosti faktúry: 17.11.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 01/2013/Hl.8/PA
Účel faktúry: nájom parkovacieho miesta za obdobie november 2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)66,40