streda, 20.03.2019 Dnes: Víťazoslav Zajtra: Blahoslav

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 590
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Mediaprint-Kapa Pressegrosso
IČO: 35 792 281
Adresa dodávateľa: P.O.Box 183, Vajnorská 137
  Bratislava
V Košiciach dňa: 28.10.2015
Popis objednaného plnenia: Predplatné slovenských periodík - 2016, podľa príl.
Celková suma s DPH                                                     2 000,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF