Faktúra poplatky LITE za rozmnožovacie práce podľa (§24 ods. 6 písm. e ) autorského zákona za 3/Q/2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 311052
Dodávateľ  
Obchodné meno: LITA, autorská spoločnosť
IČO: 420166
Adresa dodávateľa: Mozartova 9, P.O.BOX 28, 811 01 Bratislava 11
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 13.10.2015
Dátum splatnosti faktúry: 31.10.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Poplatky LITE za rozmnožovacie práce podľa (§24 ods. 6 písm. e ) autorského zákona za 3/Q/2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)7,73