sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): VPF1520326
Dodávateľ  
Obchodné meno: Sprinton s.r.o.
IČO: 44396368
Adresa dodávateľa: Boženy Němcovej 8  811 04  Bratislava 14
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.9.2015
Dátum splatnosti faktúry: 8.10.2015
podľa objednávky číslo: 563/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)872,14