štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 570
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Vydavateľstvo UMB v B.B. - Belianum
IČO: 30 232 295
Adresa dodávateľa: Národná 12
  Banská Bystrica
V Košiciach dňa: 14.9.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        250,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF