pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka výkres a3 180g

Objednávka (číslo): 40
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: KRPA Slovakia spol. s r. o.
IČO: 30 229 138
Adresa dodávateľa: Hrabové 299
V Košiciach dňa: 02.09.2015
Popis objednaného plnenia: výkres a3 180g
Celková suma s DPH                                                               92,16 €
Objednávku podpísal: Nikola Kolesárová, odborná ekonómka