Faktúra hovorné za služobné telefóny ŠVK 10.8.-9.9.2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 5310436082
Dodávateľ  
Obchodné meno: ORANGE  Slovensko a.s.
IČO: 35697270
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 19.8.2015
Dátum splatnosti faktúry: 29.8.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: hovorné za služobné telefóny ŠVK  10.8.-9.9.2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)469,49