pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra poštové služby za mesiac júl 2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 90008519135
Dodávateľ  
Obchodné meno: Slovenská pošta,a.s.
IČO: 36631124
Adresa dodávateľa: Partizánska cesta č.9,  975 99   Banská Bystrica
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 14.08.2015
Dátum splatnosti faktúry: 25.08.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 50/1997
Účel faktúry: poštové služby za mesiac júl  2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)122,65