sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka záložný zdroj napájania typ I.

Objednávka (číslo): 23
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: AutoCont SK, a.s
IČO: 36 396 222
Adresa dodávateľa: Einsteinova 24
V Košiciach dňa: 26.06.2015
Popis objednaného plnenia: Záložný zdroj napájania typ I.
Celková suma s DPH                                                          2 748,00 €
Objednávku podpísal: Nikola Kolesárová, odborná ekonómka