sobota, 23.03.2019 Dnes: Adrián Zajtra: Gabriel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 554
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Žilinská univerzita-EDIS
IČO: 397 563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1
  Žilina
V Košiciach dňa: 24.6.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.  - zborníky
Celková suma s DPH                                                               120,00 €
Objednávku podpísal: Katarína Pikalová