pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 11506018
Dodávateľ  
Obchodné meno: Malé centrum, s.r.o.
IČO: 35812575
Adresa dodávateľa: Radlinského 9  812 27  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 16.6.2015
Dátum splatnosti faktúry: 9.7.2015
podľa objednávky číslo: 552/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovania knižnmičného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)4 447,63