streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1134150008
Dodávateľ  
Obchodné meno: Osveta, spol. s.r.o.
IČO: 31604676
Adresa dodávateľa: Tr. SNP 1 Košice  Jilemnického 57  036 01  Martin
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 4.6.2015
Dátum splatnosti faktúry: 27,6,2015
podľa objednávky číslo: 546/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)686,66