nedeľa, 17.02.2019 Dnes: Miloslava Zajtra: Jaromír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 521510012
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ústav krajinnej ekológie SAV
IČO: 679119
Adresa dodávateľa: Štefánikova č.3  814 99  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 20.5.2015
Dátum splatnosti faktúry: 29.5.2015
podľa objednávky číslo: 626/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)230,00