štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 533
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: PhDr. A. Oslancová - Albion Books
IČO: 32 016 433
Adresa dodávateľa: Dolná 23
  Banská bystrica
V Košiciach dňa: 27.4.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        230,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF