Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 1150023
Dodávateľ  
Obchodné meno: Elfa, s.r.o.
IČO: 31648410
Adresa dodávateľa: Park Komenského 7  040 01  Košice
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 30.3.2015
Dátum splatnosti faktúry: 6.4.2015
podľa objednávky číslo: 519/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)919,75