sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra vykonané práce v R_UCT uzavretie roka 2014, ročná uzávierka, prenos PS v hlavnej knihe

Dodávateľská faktúra (číslo): 0212015
Dodávateľ  
Obchodné meno: MK SR
IČO: 165182
Adresa dodávateľa: Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 23.3.2015
Dátum splatnosti faktúry: 31.3.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Vykonané práce v R_UCT uzavretie roka 2014, ročná uzávierka, prenos PS v hlavnej knihe
Spolu k úhrade (EUR s DPH)103,56