pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 520
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Equilibria, s.r.o.
IČO: 36 582 051
Adresa dodávateľa: Letná 42
  Košice
V Košiciach dňa: 6.3.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        250,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF