sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka nákup kníh podľa prílohy

Objednávka (číslo): 521
Rok: 2015
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Univerzita Konštantína Filozofa
IČO: 157 716
Adresa dodávateľa: tr. A. Hlinku 1
  Nitra
V Košiciach dňa: 9.3.2015
Popis objednaného plnenia: Nákup kníh podľa príl.
Celková suma s DPH                                                        400,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF