sobota, 16.02.2019 Dnes: Ida Zajtra: Miloslava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 7000073041
Dodávateľ  
Obchodné meno: Univerzita Konštantína  Filozofa
IČO: 157716
Adresa dodávateľa: Trieda A. Hlinku 1   949 74  Nitra
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 18.3.2015
Dátum splatnosti faktúry: 24.3.2015
podľa objednávky číslo: 521/15
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)359,32