streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 3150000552
Dodávateľ  
Obchodné meno: Žilinska univerzita v Žiline
IČO: 397563
Adresa dodávateľa: Univerzitná 8215/1  010 26  Žilina
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 23.1.2015
Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2015
podľa objednávky číslo: 638/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knnižničného fondu - knihy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)74,95