štvrtok, 24.01.2019 Dnes: Timotej Zajtra: Gejza

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 201506627
Dodávateľ  
Obchodné meno: Petit Press, a.s.
IČO: 35790253
Adresa dodávateľa: Lazaretská 12  811 08  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 8.1.2015
Dátum splatnosti faktúry: 17.1.2015
podľa objednávky číslo: 618/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovaniem knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)824,37