pondelok, 18.02.2019 Dnes: Jaromír Zajtra: Vlasta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra doplňovanie knižničného fondu

Dodávateľská faktúra (číslo): 620025434
Dodávateľ  
Obchodné meno: L.K.Permanent, spol. s.r.o.
IČO: 31352782
Adresa dodávateľa: Hattalova 12  831 02  Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 7.1.2015
Dátum splatnosti faktúry: 2.1.2015
podľa objednávky číslo: 599/14
podľa zmluvy číslo: 0
Účel faktúry: Doplňovanie knižničného fondu - časopisy
Spolu k úhrade (EUR s DPH)22,57